Familia da Cancela: de esquerda á dereita e de arriba cara abaixo: A tía Ana María, Palmira, o Ti Juan Antonio, a Tía Jesusa e, abaixo, sentado, Fernandiño

Familia da Cancela: de esquerda á dereita e de arriba cara abaixo: A tía Ana María, Palmira, o Ti Juan Antonio, a Tía Jesusa e, abaixo, sentado, Fernandiño

Familia da Cancela: de esquerda á dereita e de arriba cara abaixo: A tía Ana María, Palmira, o Ti Juan Antonio, a Tía Jesusa e, abaixo, sentado, Fernandiño